Bemiddeling

In veel gevallen zijn er bij de verkoop van agrarisch vastgoed verschillende partijen betrokken. We trachten steeds elke verkoop tot een goed einde te brengen en streven ernaar om iedereen tevreden te stellen.

Bij verpachte eigendommen kan u beroep doen op onze jarenlange ervaring met pachters en uitstekende kennis van de pachtwetgeving en rechten en plichten pachter en verpachter.

Een goeie oplossing is ene waar alle partijen bij betrokken worden en naar iedereen geluisterd wordt. We bemiddelen hiervoor met elke partij en maken goeie afspraken voor zowel eigenaar, pachter als toekomstige koper.

Ook heel wat onverdeeldheden binnen families werden door onze bemiddeling opgelost.